Praktijk Dijkstra psychologie

 

Praktijk Dijkstra is een psychologiepraktijk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen in Nieuwkoop. Er wordt hoofdzakelijk hulpverlening binnen de generalistische basis GGZ geboden.

Voor kinderen en jongeren bieden wij hoofdzakelijk behandelingen vanuit de generalistische basis GGZ, zoals bijvoorbeeld: mildere, niet complexe angst en/of stemmingsproblemen, stress na enkelvoudige ingrijpende gebeurtenissen, problemen met slapen, concentratie en piekeren en problematiek gerelateerd aan (vermoedelijke) hoogbegaafdheid. Voor een uitgebreider overzicht: zie aanbod.

Voor volwassenen bieden wij onderzoek en behandeling gerelateerd aan hoogbegaafdheid, maar ook voor stressklachten, piekeren, weinig zelfvertrouwen en lichtere angst- en stemmingsproblematiek kunt u bij ons terecht.

Daarnaast bieden wij ook coaching voor zowel jeugd als volwassenen en supervisie voor psychologen of orthopedagogen in opleiding.

Tenslotte bieden wij groepstrainingen (preventief) en groepsbehandelingen bij lichte problematiek aan. Binnenkort starten, bij voldoende aanmeldingen, de volgende trainingen voor kinderen en jongeren:

ACT4Kids 11-13 jaar

ACT4Kids 14-15 jaar

ACT your Way vanaf 15 jaar

Voor meer informatie over ACT4Kids: zie bij aanbod. Over ACT your Way volgt binnenkort meer informatie op onze website en op de social media pagina's van Praktijk Dijkstra.

Mocht er belangstelling zijn voor ander groepsaanbod, bijvoorbeeld voor ACT voor volwassenen, neemt u dan gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Voor kinderen en jongeren vallen de meeste vormen van hulp binnen de jeugdwet, behalve coaching en hoofdzakelijk schoolgerelateerde problemen. Er zijn contracten met verschillende gemeentes in de Holland Rijnland regio (waar o.a. Nieuwkoop en Kaag en Braasem onder vallen) en Alphen a/d Rijn.

Bij volwassenen wordt hulp vergoed bij psychische problemen waarvoor een verwijzing is gegeven door de huisarts. Zie verder bij tarieven voor meer informatie.

Praktijk Dijkstra Beeldmerk

Kwaliteit en beroepscode

De kwaliteit binnen mijn praktijk wordt allereerst gewaarborgd doordat ik mijn kennis op mijn vakgebied goed bijhoud door het lezen van vakliteratuur, bij- en nascholing, intervisie en soms supervisie en/of leertherapie. Verder beschik ik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Verder zijn wij door onze registraties als GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog bij het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging va Orthopedagogen en de overkoepelende Federatie P3NL aangesloten bij een klachtenregeling en valt de GZ-psycholoog onder het BIG-register en daarmee het tuchtrecht.

Ik ben tevens aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten en daarnaast ben ik ook lid van de beroepsvereniging voor ACT therapeuten; de ACBS-BeNe.

Wij houden ons in ons werk aan de beroepsethische codes voor psychologen zoals opgesteld door het NIP. Deze kunt u terugvinden via deze link op de website van het NIP.

Samenwerking

Praktijk Dijkstra werkt regelmatig samen met andere hulpverleners (zowel andere psychologen als andere disciplines zoals huisartsen en hun praktijkondersteuners, jeugd- en gezinsteams, psychosomatische fysiotherapeuten, psychomotorische therapeuten en instellingen in de regio. Door middel van samenwerking en eventuele onderlinge doorverwijzing wordt gewerkt aan onderlinge deskundigheidsbevordering en kan gezorgd worden voor een zo goed mogelijk passend aanbod van hulp. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan hulp zo dicht mogelijk bij huis en licht waar het kan en zwaarder als het nodig is.

Bel of mail ons terug

In verband met de veelal gevoelige aard van de communicatie, wil ik u vragen dit formulier in te vullen, zodat ik contact met u kan opnemen. Op deze manier kan de communicatie via de email op een beveiligde wijze plaatsvinden. Het kan zijn dat we het druk hebben met onze werkzaamheden en niet direct in de gelegenheid zijn om contact met u op te nemen. Daarom vragen wij uw geduld en nemen zo spoedig als mogelijk contact met u op.

 

Wat is de vierde letter van het woord praktijk?

Wat is de vierde letter van het woord praktijk?

Nieuwsberichten

Natacha Wisman

14 maart 2024

Al weer sinds september 2023 werkt Natacha Wisman als orthopedagoog bij Praktijk Dijkstra. Daarvoor was ze tijdens haar stage al werkzaam bij de praktijk en we zijn heel erg blij dat ze bij ons is gebleven. Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag. Natacha was voor haar studie al 15 jaar werkzaam in de hulpverlening…

Lees verder

2024

5 januari 2024

Inmiddels is 2024 al weer 5 dagen jong, maar wij willen iedereen alsnog veel liefde, vrede, geluk en gezondheid toewensen! Wij blijven ook in 2024 doen wat we al deden en hopen dat we ook dit jaar weer veel mensen, jong of al wat ouder, mogen helpen bij het vinden van hun hartepad en het…

Lees verder

Verwijzen via Zorgdomein

2 november 2023

Vanaf heden kunnen verwijzers ons ook op Zorgdomein vinden en naar ons verwijzen! Wij bieden sinds kort ook behandelingen aan voor volwassenen met lichte angst- of stemmingsproblemen, lichte enkelvoudige post-traumatische stressklachten en klachten als gevolg van of gerelateerd aan een (chronische) ziekte en aanpassingsproblemen zoals rouw. Ook voor jeugd kan verwezen worden via Zorgdomein.

Lees verder