2024

05 januari 2024

Kerstgroet2023 socials

Inmiddels is 2024 al weer 5 dagen jong, maar wij willen iedereen alsnog veel liefde, vrede, geluk en gezondheid toewensen!

Wij blijven ook in 2024 doen wat we al deden en hopen dat we ook dit jaar weer veel mensen, jong of al wat ouder, mogen helpen bij het vinden van hun hartepad en het omgaan met problemen die er zijn.

Hartelijke groet, Marjanne en Natacha