ACT, ACT4Kids en ACT your Way

28 december 2022

ACT-opl-coll

In 2021 en 2022 heb ik diverse scholingen gevolgd op het gebied van Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een transdiagnostisch model dat heel bruikbaar is als een soort ‘paraplu’ waar ik al mijn eerder opgedane kennis en ervaring heel goed in kan verweven, gecombineerd met nieuwe werkvormen. Ik kan het toepassen bij zowel kinderen en jongeren als bij volwassenen. Ook in ouderbegeleiding en in gezinnen is het een heel fijne methode die aansluit bij wat voor mensen waardevol is en waarin ze onderzoeken hoe zij hier meer naar kunnen handelen.

Zo hoop ik gezinnen nog beter te kunnen helpen vanuit een positieve invalshoek, omdat het uitgaat van ieders eigen situatie en mogelijkheden en het de psychologische flexibiliteit en veerkracht vergroot.