Tarieven en vergoeding

In veel gevallen wordt de hulp voor kinderen en jongeren vergoed door de gemeente waarin het kind woont. Er is dan wel een geldige verwijzing nodig voor regulier/basis GGZ van de huisarts, het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) of een kinder- of jeugdarts. Hierop moet, naast de persoonsgegevens van uw kind, duidelijk vermeld staan in verband met welke (vermoedelijke) psychische problematiek wordt verwezen.

Er zijn contracten met verschillende gemeentes in de Holland Rijnland regio (waar o.a. Nieuwkoop ook onder valt). Daarnaast werkt Praktijk Dijkstra binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem samen met Go! voor jeugd. Zij zijn in deze gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Go! voor jeugd kan t/m eind 2023 verwijzen naar Praktijk Dijkstra voor psychologische diagnostiek en behandeling binnen de basis GGZ. Vanaf 2024 zal de toegang via lokale teams geregeld worden.

Voor basis GGZ aan volwassenen vanaf 18 jaar hebben wij momenteel alleen een contract met Zorg & Zekerheid. Voor de overige zorgverzekeraars bieden wij ongecontracteerde zorg. Niet alle soorten psychologische hulp wordt vergoed. Kijkt u vooraf goed in uw polisvoorwaarden of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar om duidelijkheid te krijgen of de hulp vergoed wordt en hoeveel er vergoed wordt. Houd u bij vergoede zorg ook rekening met uw eigen risico. Voor de tarieven hanteren wij de tarieven die door de NZA worden opgesteld voor vrijgevestigde praktijken in de basis GGZ.

Indien u niet kunt komen op uw afspraak, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail door te geven. Laat u dit na of zegt u te laat af, dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 55,- per uur (‘no show’) en worden niet vergoed.

Decoratief ornament Praktijk Dijkstra, Kinder- en jeugdpsychologie

Tarieven niet vergoede hulp

Wij kunnen ook particulier onderzoek en begeleiding of behandeling bieden. In dat geval betaalt u de kosten daarvan zelf. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Voor onderzoek zal doorgaans een op maat gesneden aanbod gedaan worden en daarvoor krijgt u vooraf een kostenberekening.

Voor een op zichzelf staand intelligentieonderzoek bij uw kind (6 t/m 16 jaar) wordt een totaalprijs van € 795 euro berekend. Dit is inclusief voorgesprek, verslaglegging en advies.

De kosten van een begaafdheidsonderzoek, waarbij een uitgebreider profiel van de verstandelijke capaciteiten, executieve functies, persoonlijkheid en prikkelverwerking in kaart wordt gebracht, zijn € 1495,00.

Voor overige bredere onderzoeken geldt een op maat gemaakte testbatterij. Hiervoor wordt een individuele offerte opgesteld.

Voor individuele supervisie geldt een uurtarief van € 100,00.

Bel of mail mij terug

In verband met de veelal gevoelige aard van de communicatie, wil ik u vragen dit formulier in te vullen, zodat ik contact met u kan opnemen. Op die manier kan de communicatie via de email op een beveiligde wijze plaatsvinden. Het kan zijn dat ik even druk bezig ben met een andere cliënt, dus ik vraag uw geduld en neem zo spoedig als mogelijk contact met u op.

 

Wat is de vierde letter van het woord praktijk?