Verwijzen via Zorgdomein

02 november 2023

Zorgdomein

Vanaf heden kunnen verwijzers ons ook op Zorgdomein vinden en naar ons verwijzen!

Wij bieden sinds kort ook behandelingen aan voor volwassenen met lichte angst- of stemmingsproblemen, lichte enkelvoudige post-traumatische stressklachten en klachten als gevolg van of gerelateerd aan een (chronische) ziekte en aanpassingsproblemen zoals rouw.

Ook voor jeugd kan verwezen worden via Zorgdomein.